گروههای محصولات

لیست قیمت تلویزیون LED , LCD

سایز

شرکت سازنده

کشور سازنده

سال عرضه

سیستم عامل

صفحه نمایش

کیفیت تصویر

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D،4K ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 32LM500 اچ دی 32 اینچ چین 2019 ۵/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
43 اینچ
۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LM5000 فول اچ دی 43 اینچ FULL HD چین 2019 ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LM5700 فول اچ دی (Full HD) اسمارت 43 اینچ کره جنوبی 2019 ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LM6300 فول اچ دی (Full HD) اسمارت 43 اینچ مصر 2020 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43UN71006 الترا اچ دی ( UHD 4K HDR)‌ اسمارت 43 اینچ اندونزی 2020 ۱۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43UN7340 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ مصر 2020 ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
49 اینچ
۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49UN71006 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 49 اینچ اندونزی 2020 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49NANO80 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 49 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
50 اینچ
۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 50UN7340 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ مصر 2020 ۱۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 50UN731 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 50 اینچ مصر 2020 ۱۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 50UP7750 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 50 اینچ مصر 2021 ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
55 اینچ
۱۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55US660 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 55 اینچ هتلی مصر 2020 ۱۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UN711 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 55 اینچ لهستان 2020 ۱۵/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UP7550 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 55 اینچ مصر 2021 ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NANO79 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UP7750 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 55 اینچ مصر 2021 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UN8060PVB الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ اندونزی 2020 ۱۶/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UP8150 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 55 اینچ مصر 2021 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NANO80 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NANO86 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۲۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NANO90 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ صفحه نانو سل کره جنوبی 2020 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۲ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED 55BXPVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ اندونزی 2020 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۳ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED 55C1 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ اندونزی 2021 ۳۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
65 اینچ
۲۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UN711 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 65 اینچ لهستان 2020 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65NANO79 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 65 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UP8150 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 65 اینچ مصر 2021 ۲۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UN8060PVB الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 65 اینچ اندونزی 2020 ۲۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65NANO80 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 65 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65NANO86 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 65 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۳۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65NANO90 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 65 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۳۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۳۱ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED 65BXPVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ اندونزی 2020 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۳۲ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED 65CX الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ اندونزی 2020 ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
75 اینچ
۳۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 75UN7180 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 75 اینچ کره جنوبی 2020 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۳۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 75NANO79 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 75 اینچ صفحه نانو سل کره جنوبی 2020 ۴۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۳۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 75NANO80 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 75 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2021 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K سونی در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
49 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-49X7500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 49 اینچ مالزی 2020 ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۰
۲ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-49X8000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 49 اینچ مالزی 2020 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۰
50 اینچ
۳ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KDL-50W660F فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 50 اینچ مالزی 2018 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۰
55 اینچ
۴ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-55X7500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 55 اینچ مالزی 2020 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۰
۵ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-55X8000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 55 اینچ مالزی 2020 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۰
۶ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-55X8500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندورید 55 اینچ مالزی 2019 ۲۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۰
۷ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-55X9500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 55 اینچ مالزی 2020 ۳۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۰
65 اینچ
۸ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-65X7500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 65 اینچ مالزی 2020 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۰
۹ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-65X8000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 65 اینچ مالزی 2020 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۰
۱۰ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-65X9000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 65 اینچ مالزی 2020 ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۰
۱۱ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-65X9500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 65 اینچ مالزی 2020 ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۰
75 اینچ
۱۲ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-75X8000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 75 اینچ مالزی 2020 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۰
۱۳ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-75X9500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 75 اینچ مالزی 2020 ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۰
85 اینچ
۱۴ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-85X8000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 85 اینچ مالزی 2020 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۰
۱۵ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-85X9000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 85 اینچ مالزی 2020 ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۰

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UE32N5000A اچ دی (HD) سری پنج 32 اینچ مصر 2019 ۵/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 32T5300 اچ دی (HD) اسمارت 32 اینچ مصر 2020 ۶/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
43 اینچ
۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 43T5300 فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 43 اینچ مصر 2020 ۹/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung 43N5300 فول اچ دی (FULL HD) اسمارت سری پنج 43 اینچ مصر 2019 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۰
50 اینچ
۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 50TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ مصر 2020 ۱۳/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 50AU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ مصر 2021 ۱۴/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 50TU8500 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ مصر 2020 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 50AU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ مصر 2021 ۱۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
55 اینچ
۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2020 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UN55RU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت خمیده 55 اینچ مجارستان 2019 ۱۵/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۰
۱۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55RU7402U الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مجارستان 2019 ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55TU8300 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت خمیده 55 اینچ مصر 2020 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55AU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2021 ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55TU8500 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2020 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۵ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q60T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2020 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۶ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q70T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2020 ۲۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
58 اینچ
۱۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN58TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 58 اینچ مصر 2020 ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۱۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE58RU7170 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 58 اینچ مصر 2019 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
65 اینچ
۱۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UN65RU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت خمیده 65 اینچ مصر 2019 ۲۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2020 ۲۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65TU7100 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ اسلواکی 2020 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65AU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2021 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65TU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2020 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65AU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2021 ۲۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65TU8500 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2020 ۲۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65AU9000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 65 اینچ مصر 2021 ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۷ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65Q60A الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2021 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۸ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65Q60T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2020 ۲۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۲۹ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65Q70T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2020 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
70 اینچ
۳۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 70TU7100 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 70 اینچ ویتنام 2020 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
75 اینچ
۳۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE75RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75اینچ مصر 2019 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۳۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 75TU7172U کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ مجارستان 2020 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۳۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 75TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ مصر 2020 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۳۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 75AU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ مصر 2021 ۳۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۳۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN75TU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ تخت مصر 2020 ۳۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۳۶ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 75Q60T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ مصر 2020 ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۳۷ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 75Q60R الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ مصر 2019 ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۳۸ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 75Q70T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ مصر 2020 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
82 اینچ
۳۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN82TU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 82 اینچ مصر 2020 ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
85 اینچ
۴۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN85TU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت85 اینچ مصر 2020 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۴۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 85AU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 85 اینچ مصر 2021 ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸
۴۲ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 85Q70T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 85 اینچ ویتنام 2020 ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۶/۲۸