گروههای محصولات

لیست قیمت تلویزیون LED , LCD

سایز

شرکت سازنده

کشور سازنده

سال عرضه

سیستم عامل

صفحه نمایش

کیفیت تصویر

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D،4K ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 32LP500 اچ دی 32 اینچ چین 2021 ۵/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 32LM637 اچ دی اسمارت 32 اینچ مصر 2020 ۶/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
43 اینچ
۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LJ510V/T فول اچ دی 43 اینچ کره جنوبی 2018 ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LM6370 فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 43 اینچ مصر 2020 ۹/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43UP7550 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 43 اینچ مصر 2021 ۱۱/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
49 اینچ
۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49UN71006 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 49 اینچ اندونزی 2020 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49NANO80 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 49 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
50 اینچ
۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 50UN7340 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ مصر 2020 ۱۴/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 50UP7750 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 50 اینچ مصر 2021 ۱۴/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۱۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 50NANO75 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ نانوسل مصر 2021 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۱۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 50NANO80 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 50 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2021 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
55 اینچ
۱۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UP7750 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 55 اینچ مصر 2021 ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۱۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UP81003 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 55 اینچ لهستان 2021 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۱۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NANO75 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ نانوسل مصر 2021 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۱۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UP80003 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 55 اینچ لهستان 2021 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۱۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UP8150 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 55 اینچ مصر 2021 ۱۷/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۱۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UN8060PVB الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ اندونزی 2020 ۱۷/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۱۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NANO79 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۱۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NANO80 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۲۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NANO86 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۲۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NANO90 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2021 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۲۲ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED 55BXPVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ اندونزی 2020 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۲۳ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED 55C1 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ اندونزی 2021 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
65 اینچ
۲۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UN711 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 65 اینچ لهستان 2020 ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۲۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UP7550 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 65 اینچ مصر 2021 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۲۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UP8150 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 65 اینچ مصر 2021 ۲۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۲۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65NANO75 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ نانوسل مصر 2021 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۲۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UP80003 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 65 اینچ لهستان 2021 ۲۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۲۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UP81003 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 65 اینچ اندونزی 2021 ۲۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۳۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65NANO80 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 65 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۳۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65NANO86 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 65 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۳۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65NANO886 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 65 اینچ نانوسل لهستان 2021 ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۹
۳۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65NANO90 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 65 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۳۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۳۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65nano95 الترا اچ دی (UHD 8K HDR) ‌اسمارت 65 اینچ نانوسل اندونزی 2021 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۳۵ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED 65BXPVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ اندونزی 2020 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۳۶ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED 65CX الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ اندونزی 2020 ۴۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
70 اینچ
۳۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 70UP81003 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 70 اینچ اندونزی 2021 ۲۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۳۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 70UP7550 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 70 اینچ مصر 2021 ۳۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
75 اینچ
۳۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 75UP77003 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ لهستان 2021 ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۴۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 75UP78003 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ لهستان 2021 ۳۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۴۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 75UP8050 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ مصر 2021 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۴۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 75NANO80 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 75 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2021 ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۴۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 75nano95 الترا اچ دی (UHD 8K HDR) ‌اسمارت 75 اینچ نانوسل اندونزی 2021 ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
86 اینچ
۴۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 86UP80003 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 86 اینچ لهستان 2021 ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۱

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K سونی در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
40 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KDL-40W650D فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 40 اینچ مالزی 2016 ۱۰/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
49 اینچ
۲ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-49X7500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 49 اینچ مالزی 2020 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
50 اینچ
۳ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KDL-50W660F فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 50 اینچ مالزی 2018 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
55 اینچ
۴ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-55X7500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 55 اینچ مالزی 2020 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۵ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-55X8000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 55 اینچ مالزی 2020 ۲۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
65 اینچ
۶ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-65X7500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 65 اینچ مالزی 2020 ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۷ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-65X8000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 65 اینچ مالزی 2020 ۲۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۸ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-65X9500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 65 اینچ مالزی 2020 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
75 اینچ
۹ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-75X8000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 75 اینچ مالزی 2020 ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
85 اینچ
۱۰ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-85X8000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 85 اینچ مالزی 2020 ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۱۱ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-85X9000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 85 اینچ مالزی 2020 ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 32T5300 اچ دی (HD) اسمارت 32 اینچ مصر 2020 ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
40 اینچ
۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 40T5300 فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 40 اینچ مصر 2020 ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
43 اینچ
۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UA43N5000ARXTW فول اچ دی 43 اینچ (Full HD) مصر 2019 ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 43T5300 فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 43 اینچ مصر 2020 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 43AU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ مصر 2021 ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
50 اینچ
۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 50AU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ مصر 2021 ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 50AU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ مصر 2021 ۱۴/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 50TU8500 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ مصر 2020 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
55 اینچ
۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2020 ۱۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۱۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55AU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2021 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۱۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55AU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2021 ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۱۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55TU8300 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت خمیده 55 اینچ مصر 2020 ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۱۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55TU8500 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2020 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۱۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55AU9000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 55 اینچ مصر 2021 ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۱۵ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q60R الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2019 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۱۶ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q60T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2020 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۱۷ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q60A الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2021 ۲۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۱۸ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q70T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2020 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
65 اینچ
۱۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2020 ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۲۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65NU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2018 ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۲۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65AU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2021 ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۲۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65TU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2020 ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۲۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65MU7000 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2018 ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۲۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65TU8300 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت خمیده 65 اینچ مصر 2020 ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۲۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65AU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2021 ۲۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۲۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65AU9000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 65 اینچ مصر 2021 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۲۷ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65Q60A الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2021 ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
75 اینچ
۲۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN75TU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ تخت مصر 2020 ۳۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۲۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 75AU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ مصر 2021 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۳۰ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 75Q60A الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ مصر 2021 ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
82 اینچ
۳۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN82TU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 82 اینچ مصر 2020 ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
85 اینچ
۳۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 85AU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 85 اینچ مصر 2021 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۳۳ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 85Q60T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 85 اینچ مصر 2020 ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۳۴ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 85Q60A الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 85 اینچ مصر 2021 ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D،4K شینون در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی شینون SHINON SH55G7K الترا اچ دی اسمارت اندروید 55 اینچ چین 2020 ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۰
65 اینچ
۲ تلویزیون ال ای دی شینون SHINON SH65G7K الترا اچ دی اسمارت اندروید 65 اینچ چین 2020 ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۰