گروههای محصولات

لیست قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید

نوع محصول

شرکت سازنده

کشور سازنده

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده ظرفیت قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر اینستا ویو ال جی LG instaviwe GR-X39 بنتلی (در رو در) 5 در کره جنوبی 716 لیتر ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲ یخچال فریزر دو قلوی ال جی LG GC-B414-GC-F411 آب ریز دار چین 40 فوت ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG Door-in-Door J247 بنتلی (در رو در) چین 668 لیتر ۷۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴ یخچال فریزر ساید بای ساید اینستا ویو ال جی LG insta viwe Gr-X257 بنتلی (در رو در) چین 668 لیتر ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵ یخچال فریزر ساید بای سایدال جی LG Door-in-Door J267 بنتلی (در رو در) چین 668 لیتر ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶ یخچال فریزر اینستا ویو ال جی LG instaviwe Gr-X29 بنتلی (در رو در) 5 در چین 28 فوت ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید اینستا ویو ال جی LG instaviwe GR-X259 بنتلی (در رو در) 3در چین 668 لیتر ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۸ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG Door-in-Door GR-J337CSBL بنتلی (در رو در) چین 855 لیتر ۹۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۹ یخچال فریزر اینستا ویو ال جی LG instaviwe GR-X24 بنتلی (در رو در) 5 در کره جنوبی 705 لیتر ۱۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۰ یخچال فریزر اینستا ویو ال جی LG instaviwe GRX-274 بنتلی (در رو در) 5 در کره جنوبی 705 لیتر ۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱ یخچال فریزر اینستا ویو ال جی LG instaviwe GRX-334 بنتلی (در رو در) 5 در کره جنوبی 889 لیتر ۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۵